Από την ίδρυση της, η εταιρεία μας – Professional Facilities Cleaning – βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και αξίες, οι οποίες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της ανάπτυξης και προόδου μας:

  • Σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη, του χώρου εργασίας και του προσωπικού.
  • Φροντίδα και διαρκής καθοδήγηση στους εργαζομένους για να αποδίδουν όσο το δυνατό καλύτερα.
  • Διαρκής αναζήτηση για τη βελτιστοποίηση της τεχνογνωσίας, σε εργασίες καθαρισμού και υγιεινής.
  • Δέσμευση για ακεραιότητα και επαγγελματική ευθύνη στις καθημερινές συναλλαγές μας.
  • Ειδίκευση στον καθαρισμό επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
  • Διάθεση για άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος καθαριότητας.
  • Δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με συνεργάτες, πελάτες, εργαζομένους.