Οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου pure-green-cleaning.gr (στο εξής site pgc) είναι δεσμευτικοί και ως εκ τούτου προτού προβείτε στη χρήση του site pgc με οποιοδήποτε τρόπο, σας παρακαλούμε να τους αναγνώσετε.

Η περαιτέρω η πρόσβαση σας υποδηλώνει εκ μέρους σας τη πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης που ακολουθούν. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η δικαιούχος εταιρεία του site pgc, μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον το κρίνει αναγκαίο,  με ταυτόχρονη δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο. Τα ονόματα pure-green-cleaning.gr, PROFESSIONAL FACILITIES CLEANING, PFC είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα και λέξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Επικοινωνία

Όταν επισκέπτεστε το site pgc ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα μας να είμαστε σε αντίστοιχη επικοινωνία μαζί σας. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του site pgc, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, video, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του site pgc και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στο site pgc ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται, προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της PROFESSIONAL FACILITIES CLEANING.

Δικαίωμα Αλλαγών

Το site pgc διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο διαδικτυακό τόπο κατά την εμπορική της πολιτική και τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες του site pgc συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας και κατά συνέπεια της PROFESSIONAL FACILITIES CLEANING . Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται  μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.